Der har desværre indsneget sig en fejl i det nyligt omdelte højskoleprogram, det rigtige kontonr. er: 7045-0001082336.

Løjt Højskoleforening vil:

Oplyse og styrke det folkelige fællesskab i Løjt og omegn,
- ved at belyse etiske, litterære, historiske, samfundsmæssige, musiske og kreative emner
- ved at være igangsættende og debatskabende
- ved at turde udfordre hinanden på vore synspunkter 

Sample title
 

Sæsonens næste arrangement

Your image