Sample title

FN`s KLIMAMÅL

v/ Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori og forfatter. 
Mandag d. 23.september 2019 kl. 19.30

Steen Hildebrandt har i en årrække arbejdet med og skrevet om FN`s verdensmål. I foredraget vil han både tale om baggrunden for verdensmålene og om nogle af de konkrete projekter og indsatser, man arbejder med rundt omkring i kommuner, virksomheder og familier.

Sample title

PÅ VEJ MOD DEN NYE HØJSKOLESANGBOG

v/ Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole, formand for højskolesangbogsudvalget.
Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19.30

Jørgen Carlsen vil fortælle om arbejdet med den nye udgave af højskolesangbogen og tale om sangens betydning: Hvorfor er det vigtigt at synge - og hvad er en god højskolesang? Han vil tale om traditionen og fornyelse, om tekst og melodi. Undervejs skal vi synge. Jørgen Carlsen sidder selv ved klaveret.

Sample title

LIDT AF FAR

v/ Frederik Lindhardt, cand.mag. i retorik med speciale i digital ledelse og kommunikation
Onsdag d. 20. november 2019 kl. 19.30

Frederik Lindhardt fortæller om livet sammen med sin dementsyge far - tidligere biskop Jan Lindhardt. Fortællingen handler om sorg, frustrationer og håbløshed. Ogso om minderne og livet, når man bliver konfronteret med sygdom og død. 
Arrangeres i samarbejde med Løjt menighedsråd.

Sample title

LØGSTRUP OG KIERKEGAARD

v/ Bjørn Rabjerg, cand.mag. i filosofi, Ph.d. i systematisk teologi ved Aarhus Universitet.
Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 19.30

Foredraget er en introduktion til vores to største tænkere, Søren Kierkegaard (1813-55) og K.E. Løgstrup (1905-81). Deres tanker om kultur, kristendom og menneskeliv angår selve det at være til som et ganske almindeligt menneske. Løgstrup udvikler sig efterhånden til at blive en kritiker af Kierkegaard.

Sample title

FYNBOERNE - DE FYNSKE MALERE

v/ Grethe Bay, fhv. lektor i kunsthistorie og nordisk sprog og litteratur.
Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 19.30

Fynboerne er betegnelsen for den gruppe malere, der i perioden (1880-1920) boede og arbejdede på Fyn. De skildrer dagligdagens gøremål i et realistisk formsprog, hvor man mærker en stor glæde ved at arbejde med farven og lyset.

Sample title

VORT SMUKKE OG MORSOMME SPROG

v/ Niels Holck, fhv. rektor og højskoleforstander.
Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19.30

Det danske sprog har det godt. Det er smidigt og fornyr sig, og vi bruger det i alle livets forhold. Men hvor kommer det danske sprog fra? Hvorfor ændrer talesproget sig så hurtigt? Hvorfor er dansk så svært at lære for udlændinge? Hvad siger vi, når vi møder hinanden; God morgen, hej, Mojn? Hvad står der i de frække graffiti?

Sample title

HVILKET LIV OG HVILKET VÆRK

Den russiske forfatter Fjordor Dostojevskij skildret gennem sine breve.

v/ Jørgen Bork Hansen, fhv. sognepræst i Ribe. Torsdag d. 22. april 2020 kl. 19.30

Forfatteren Dostojevskij skrev mange breve, der er en fin indgang til hans liv og værk. Han oplevede selv straffelejre indefra og han var en mester i at skildre nød, vold, ydmygelse og lidelse. Samtidig kunne han skrive om lykke, hamoni og livets skønhed på en poetisk måde, som kun få mestrer.

Sample title

GRUNDLOVSMØDE

Grundlovstale ved Jørn Buch, fhv. seminarielektor.
Fredag d. 5. juni 2020 kl. 16.00

Ved dette grundlovsmøde medvirker 8. klasserne fra Løjt Skole, spejderne og Løjt Kirkebys Lillekor med organist Ole Plauborg. Der kan købes pølser, øl og vand samt kaffe og kage.
Arrangeres i samarbejde med Løjt menighedsråd.

Sample title

Oktober 43
redning af de danske jøder.
Musikalsk fortælling

v/ Klezmerduo.
Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 19.30

I oktober 2018 er det 75 år siden, at en af de største vellykkede aktioner mod nazisternes jødeforfølgelser fandt sted.
7000 jøder blev bragt i sikkerhed i Sverige. Klezmerduo, som regnes blandt landets førende fortolkere af den jødiske klezmermusik, fortæller historien om de danske jøder.

Sample title

ROBUST - om tro og magtesløshed

v/ Lone Vesterdal, sognepræst og forfatter.
Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 19.30

Robusthed er et af tidens nøgleord. Der er skrevet utallige bøger om emnet. De fokuserer ofte på sund kost, motion, søvn. Men når det kommer til helt afgørende områder i vores liv, er vi ofte uden indflydelse. Vi bliver ikke spurgt, om vi vil miste eller være syge. I de situationer er det en lettelse at kunne sige: ”her er jeg magtesløs, her må en anden træde til.”
Arrangeres i samarbejde med Løjt Menighedsråd.

Sample title

DEMOKRATI OG ULVETIDER

v/Siegfried Matlok, tidligere chefredaktør på
Der Nordschleswiger.
Mandag d. 14. januar 2019 kl. 19.30

Demokrati er udfordret på mange fronter, både parlamentarisk og samfundsmæssigt. Hvordan fungerer folkestyret i Danmark? Hvordan ser vi på mulighederne for en demokratisk udvikling i Europa i en tid, som er kompleks både for nationalstater og sammenhold? Hvordan kan politikerne og pressen tackle udfordringerne. Kan vi undgå ulvetider?

Sample title

HENRIK PONTOPPIDAN: LYKKE-PER

v/ Lillian Hjorth-Westh, tidl. højskoleforstander for Bornholms Højskole.
Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 19.30

Henrik Pontoppidan var præstesøn og gjorde op med en streng moral. Det kom bl.a. til udtryk i romanen Lykke-Per, som indbragte ham Nobelprisen i 1917. Hvordan finder man sit naturlige voksested, er det store spørgsmål i romanen. På sin vej gennem livet skifter Per kurs flere gange, - der er jo flere veje at vælge. Og hvad og hvordan vælger han?
Arrangeres i samarbejde med Løjt Skole.

Sample title

LEGOs focus på at inspirere og udvikle børn gennem leg

v/ Niels B. Christiansen, adm. dir. for Lego.
Mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.30

Tidligere admi. direktør for Danfoss og nuværende direktør for Lego, Niels B. Christiansen, har haft sin barndom og ungdom i Dyrhave og Løjt, vil vil snakke omkring LEGOs focus på at inspirere og udvikle børn gennem leg.

Sample title

Fællessang for alle

v/ Løjt Højskoleforening og Løjt Menighedsråd
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30
i Konfirmandhuset ved Løjt Kirke.

Så er der fællessang i Konfirmandhuset:
Fællessang hvor kirkens præster og organist medvirker.
Kom og bliv glad, kom og syng

Sample title

KULTURMØDE OG MEDMENNESKELIGHED

v/ Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.30

Hvorfor skal vi hjælpe fattige og flygtninge ude i verden, og har vi overhovedet noget at bidrage med? Med eksempler fra Folkekirkens Nødhjælps arbejde fortæller Birgitte Qvist-Sørensen om, hvad hun oplever, når hun møder mennesker, der får hjælp. Hvordan gives hjælpen, så mennesker, der har brug for den, selv bestemmer indholdet?

Sample title

Grundlovsmøde 2019

Taler: Anke Spoorendonk
Formand for Foreningen Norden i Sydslesvig
Onsdag d. 5. juni 2019 kl. 16.00 på plænen ved Løjt Forsamlings- og kulturhus

Organisten medvirker med Løjt Kirkebys Lillekor. 
 Spejderne sælger pølser, øl og vand. Der kan også købes kaffe og kage.  
Arrangeres i samarbejde med Løjt Menighedsråd. Støttet af Kulturelt Samråd.