Løjt Højskoleforening vil:

Oplyse og styrke det folkelige fællesskab i Løjt og omegn,

  • ved at belyse etiske, litterære, historiske, samfundsmæssige, musiske og kreative emner
  • ved at være igangsættende og debatskabende
  • ved at turde udfordre hinanden på vore synspunkter


Vi må desværre aflyse det oprindeligt annoncerede arrangement 10. oktober

Familien Sørensen: ”Danskerne i fest og glæde”.

Vi vil informere på hjemmeside og mail, hvis vi kan nå at få et andet arrangement i oktober.

Næste program:

KRIGEN I UKRAINE 

 - ud fra et juridisk og folkeretsligt synspunkt 

v/ Esben Morthorst, Løjt Kirkeby, tidl. officer i Livgarden og cand. soc.

Onsdag den 15. november 2023 kl. 19.30


Krigen i Ukraine bliver ofte omtalt som en ulovlig krig. Hvorfor er den ulovlig, og findes der overhovedet lovlige krige? Vesten giver entydigt Rusland skylden for krigen, mens Rusland fremhæver NATO- og EU-udvidelsen mod øst som den udløsende årsag. Er der ud fra et juridisk perspektiv hold i Ruslands anklager? Tidl. officer i Livgarden og cand. soc. i international sikkerhed og folkeret Esben E. Morthorst svarer bl.a. på disse spørgsmål og giver et indblik i, hvordan krigen i Ukraine ser ud fra et folkeretsligt perspektiv. Jura kan være tørt og kedeligt, men det bliver denne aften bestemt ikke!

EN SKOLE MED ÅND OG LIV

v/ Caroline Holdflod Nørgaard, sekretariatsleder i Modstrøm, foreningen for unge på FGU

Mandag den 15. januar 2024 kl. 19.30


Som daværende forperson for landets lærerstuderende, modtog Caroline Holdflod i 2022 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit arbejde med at skabe mere ånd i læreruddannelsen. I dag arbejder Holdflod som sekretariatsleder i Modstrøm, foreningen for unge på og omkring den Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Læreruddannelsen er landets mest politisk diskuterede uddannelse og er de sidste årtier gået fra lokale seminarier til store, åndløse institutioner. Hvad fik de studerende til at kæmpe for en uddannelse med traditioner, sang og ånd? Hvad skal skolen med lærere, der kan begynde med en sang og holde en tale? Og skal højskolen træde mere i karakter i skole og (lærer)uddannelse?

OM HUNDREDE ÅR

Kom og mød forfatteren selv til bogen, Anna Elisabeth Jessen,

Tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 19:30

Anna Elisabeth er lokal og bor i området. 

Bogen er skrevet i 100 nedslag fra forskellige vinkler, et fra hvert år fra

1914 - 2014.

Anna Elisabeth vil også tage udgangspunkt i hendes nyeste bog: Hjemsted.


Pressen skriver: 

"Skal vi nu gennem det 20. århundrede én gang til med Besættelsen og 1968 som evindelige omdrejningspunkter?” Det kræver noget at få den historie til at fænge en gang til. Men det gør Anna Elisabeth Jessen: Et godt vekselspil mellem store historiske verdensbegivenheder og lokale forhold.

Det sker ved at vælge romanformen til at berette om en sønderjysk slægt gennem tre generationer, udformet som hundrede små nedslag i hverdagsliv fra udbruddet af Første Verdenskrig og frem. Udadtil fremstår de som en solidt sammentømret familie med styr på landbruget, nationalfølelsen og Vorherre. Ingen i det nyfine landbrugssamfund skal kunne gætte, at der i løbet af de hundrede år er begået to mord, som involverer folk på slægtsgården.

- Birte Weiss Weekendavisen. 

H.C. ANDERSENS EVENTYRS

rolle i vore børns kulturelle dannelse

v/  Mette Kronborg Vedel Kiilerich, Børn & Ungechef, Museum Odense

Tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.30


 I H.C. Andersens Hus taler vi ikke kun OM, men også SOM H.C. Andersen. Også i undervisningen af de mange børn og unge, som besøger museet. Ligesom H.C. Andersen giver vi nemlig ikke børnene alle svarene. I stedet hjælper vi dem med at finde de spørgsmål, der er rigtige for dem. Vi udforsker hans eventyrlige univers sammen med eleverne og lærer lige så meget af dem, som de lærer af os. H.C. Andersen havde selv en svær skolegang.
Det viser os, at alle elever, også dem, der kæmper, har mange spændende perspektiver at byde på. Og her kan H.C. Andersens særlige kunstneriske metode vise os, hvordan vi giver plads til alle børn.

DEN FRANSKE REVOLUTION

og dens skelsættende betydning for samfundslivet i dagens Danmark

v/ Mikkel Thorup, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet

Torsdag den 4. april 2024 kl. 19.30


Den franske revolution, der startede i 1789, er en af de første globale begivenheder, der afgørende forandrede den verden, vi lever i. Ikke nok at den gav genlyd i hele verden, folk var begejstrede eller forfærdede, kopierede den eller forsøgte at forhindre lokale udgaver, men revolutionen var også afgørende i formuleringen af de moderne begreber og institutioner, vi stadig har i dag. Ideer og begreber som borger, menneskerettigheder, frihed, lighed, nation, demokrati mfl. fik deres moderne formulering, og særligt i Europa blev de moderne stater i ikke ringe grad dannet på baggrund af ideerne fra revolutionen, enten som inspiration eller som advarsel. Vi lever alle stadig i skyggen af den franske revolution.

GRUNDLOVSMØDE 

Onsdag 5. juni 2024 kl. 13.30


På plænen ved Forsamlingshuset

Grundlovstaler er Benny Engelbrecht, 

Medlem af Folketinget

Løjt Kirkebys Lillekor medvirker.

I samarbejde med Løjt Menighedsråd. 

Bemærk ændret tidspunkt i forhold til tidligere år.